คุณกำลังอยู่ที่หน้า: หน้าหลัก > Knowledge > บทความน่ารู้

สินค้าที่เลือกชมล่าสุด

บทความน่ารู้

ชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติก

 

 • โพลิเอทิลีน ( Polyethylene - PE ) 
   
  เป็นพลาสติกที่มีการใช้มากที่สุด สืบเนื่องจาก มีจุดหลอมเหลวต่ำเมื่อเทียบกับพลาสติกอื่น ๆ ผลิตจากกระบวนการโพลิเมอไรสเซชั่น ( Polymerisation ) ของก๊าซเอธิลีน ( Ethylene ) ภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง

 • โพลิโพรพิลีน ( Polypropylene - PP )
      คุณสมบัติเด่น คือ มีความใสและป้องกันความชื้นได้ดี มีจุดหลอมเหลวสูงทำให้สามารถใช้เป็น บรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับบรรจุอาหารในขณะร้อน ( Hot Fill )
   
 • โพลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต ( Polyethylene Terephthalate - PET )
     บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการคิดค้นเพื่อการบรรจุน้ำอัดลม คุณสมบัติเด่นทางด้านความใสแวววับเป็นประกาย ทำให้ได้รับความนิยมในการบรรจุน้ำมันพืชและน้ำดื่ม
   
 • โพลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinylchloride - PVC )
      มักใช้ในรูปแบบของขวด ฟิล์ม และแผ่น อุณหภมิใช้งานของ PVC ไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส สามารถใช้แทนขวดแก้ว เนื่องจากเบากว่าและตกไม่แตก
   
 • โพลิสไตรีน ( Polystyrene - PS )
     ใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยการอัดขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นรูปถ้วย ถาด แก้วน้ำ